Avgifter i Norge

Jeg har vært inne på det med bompenger som er en slags avgift for å kunne finansiere veier. Her argumenteres det også med at styrking av kollektivtilbudet og utbygging av sykkelnettet er like gode grunner til å betale bompenger. Norge er et land med enormt mange avgifter og jeg tror at dette er noe av…


Miljøforandringenes påvirkning på landbruket

Man ser at miljøforandringene påvirket både vær og landskap, og også jordbruket. Måten vi lever på, hvilke valg vi tar og hvordan vi lever i samfunnet, har påvirkning på miljøet og medmenneskene rundt oss. De som jobber ute i det fri, for eksempel i industri, håndverksfag eller jordbruk, merker klimaforandringene tydeligere, og ser hvordan forurensing,…


Hvem er det som står for utslippene av klimagasser

Det er ikke noen tvil om at klimaspørsmål er noe som engasjerer oss, og det finnes nok mange årsaker til det….


Debatten om klima og miljø – bompenger som virkemiddel

Jeg har som så mange andre engasjert meg i miljø og klimaspørsmål i lengre tid, og kanskje spesielt de siste årene….


Firma bytter navn – kostbart

Det finnes garantert mange årsaker til at et stort anerkjent firma bytter navn….


Over og under 25 grunner

Det finnes mange grunner til mye av alt det som skjer rundt omkring i verden….


Oppsummering av 2018

Vi er godt i gang med det nye året 2019, men jeg synes det er på sin plass med en liten oppsummering av fjoråret for min egen del….


Minneverdig dag blir til tradisjon

Fra å ikke ha noen ide å skrive til å ha så mye i toppen at jeg bare klarer ikke få med alt jeg vil ha sagt. Men jeg lovte jo at jeg skulle skrive ferdig saken og motorsykkel gjengen som så gjerne ville hjelpe trengende barn. Jeg kom så langt å fortelle at barna…


Fra ingenting til masse positivt

Det å skulle skrive en blogg er jo ens med at man må ha noe å skrive om. Men noen ganger er det tomt i toppen og det er ingenting som man finner som gode ting å snakke om. Kan selvfølgelig bare skrive om dagliglivet rundt meg, men når det også fremstår som veldig kjedelig…


Hjelp i en kreft situasjon

Kreft er kanskje noe av den vanskeligste sykdommen som finnes….