Blog

Miljøforandringenes påvirkning på landbruket

Miljøforandringenes påvirkning på landbruket

Man ser at miljøforandringene påvirket både vær og landskap, og også jordbruket. Måten vi lever på, hvilke valg vi tar og hvordan vi lever i samfunnet, har påvirkning på miljøet og medmenneskene rundt oss. De som jobber ute i det fri, for eksempel i industri, håndverksfag eller jordbruk, merker klimaforandringene tydeligere, og ser hvordan forurensing, […]