Over og under 25 grunner


Det finnes mange grunner til mye av alt det som skjer rundt omkring i verden.

Mye mer enn 25 grunner til mange ting. Altså jeg tenker ikke på noe spesielt som har så mange grunner, eller jeg kjenner ikke til det dersom det er 25 grunner eller andre tall for dette. Jeg tenker litt på politikk rundt omkring i verden og hva grunner de kan ha for alle løfter og brutte løfter? Jeg er jo fra Norge og kjenner litt til hva som skjer der, men jeg lever jo i et fremmed land og tenker nå litt på hva som loves og hva som overholdes der.

Norge

Norge

Jeg tenker på politikere og alt de lover og sprer rundt seg av løfter. Jeg tenker kanskje da aller mest på alt som kommer opp i et valgår. Det er jo så mange ting og så mange varianter av dette at det er vel nesten umulig å liste opp noen ting. Det som ligger fremst i hodet mitt i øyeblikket er hvordan dagens politikere «herjer» med det norske folk i mange sammenhenger. Først var det bomringene og alle de diskusjonene og løftene rundt dette. Nå sist er det NRK lisensen som blir fjernet, men bare for å erstattes av en annen avgift som straffer mange flere enn hva som er tilfelles med den gamle lisens ordningen.

Den nye ordningen gir de som lever alene en reduksjon i prisen, mens lever det to eller flere i husstanden og har en inntekt på mer enn 350 k så blir det dyrere. Har du inntekt over den summen, så blir du skattlagt med nye 1700 kroner ekstra, og altså det dobbelte dersom dere er to personer i samme husstanden. Men de som tjener absolutt minst i Norge vil få mye billigere enn hva som har vært tidligere. De vil bli belastet med kun 200 kroner i denne sammenhengen fremover. Men kjenner an den norske stat rett så kommer det nok en økning og en justering på dette også fremover i årene som kommer!

NRK

Vinneren er selvfølgelig NRK i denne sammenhengen. De vil få økt sine inntekter med rundt regnet 6,2 milliarder kroner neste år. Det er ganske mange penger det! Vi får la tiden gå litt og se om det blir noen bedring på NRK nå da som de får enda mer stats støtte enn det de allerede har. Da burde både programmene og program utvalget bli en del bedre fra neste år allerede.

Mer Norge

Noen ganger kan man virkelig begynne å lure på hvordan og hva de både tenker med og på de som styrer Norge. Og de diskusjonene har det vært utrolig mange av opp gjennom årene. Jeg skal ikke begi meg inn på noen diskusjon eller konkrete meninger her og nå. Men det jeg har i tankene først og fremst er forskjells behandlingen som skjer for eksempel mellom våre gamle og uføre som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. Og videre da mot de som har begått lovbrudd og sitter i fengsel i Norge. Hvem av de har egentlig den beste levestandarden? Her er det mange meninger, og du har sikkert din egen mening rundt dette.