Hvem er det som står for utslippene av klimagasser


Det er ikke noen tvil om at klimaspørsmål er noe som engasjerer oss, og det finnes nok mange årsaker til det.

Årsak nummer en velger jeg å tro er fordi vi så klart vil ha en sunn og frisk jordklode, hvor både mennesker og dyr kan bo på omtrent samme måte som i dag. Det sier seg vel selv at noe så viktig som klima og miljø, innerst inne er noe vi ikke tar lett på og som opptar de aller fleste av oss. Men på samme tid så føler jeg en viss motvilje mot å gjøre tiltak, det blir litt slik «Det nytter ikke» eller «Vi er et lite land så det spiller ikke noen rolle». La oss se på litt fakta, og dette er tall som bare er et par år gamle.

Olje- og gass

Norge er en stor produsent av både olje og gass, og utvinningen koster kanskje klima og miljø mer enn det mange er klar over. Tallene det her er snakk om er altså kun knyttet til utvinningen av olje og gass, og ikke til selve bruken av den etter den har havnet hos forbruker. Norges rikdom har sin pris, og det at utslipp knyttet til vår olje- og gassvirksomhet har steget med nesten 80 % bare siden 1990 – synes jeg er både skremmende og skammelig. Det skal riktig nok sies at tallene har stabilisert seg, og ligger i dag ganske jevnt på drøyt 14 millioner tonn CO-2-ekvivalenter. Den største økningen skjedde på 1990-tallet, og etter tusenårsskiftet flatet det ut men på et høyt nivå. Det er gjort tekniske tiltak for å redusere utslippene, men både utvinningstempo og andre forhold spiller inn på hvordan tallene vil se ut i årene som kommer

Industri

Industri

Her er det mer hyggelig lesning enn innen olje & gass, for sannheten er at industrien i mange år stod for de største utslippene. Men siden 1990 har det vært en nedgang på nesten 40 % når det gjelder utslipp av farlige klimagasser, dette skyldes i stor grad tiltak innen drift og teknisk utstyr som benyttes i produksjon. CO2-utslippene har ikke gått veldig mye ned, men en rekke andre skadelige klimagasser er altså vesentlig redusert. Den største nedgangen av utslipp skjedde før 2010, og i 2007 gikk olje & gass forbi industrien og inntok den noe tvilsomme 1.plassen som miljøversting i Norge.

Tyngre kjøretøy

Ja så har turen kommet til veitrafikken, og her ser man en økning på snaue 30 % siden 1990. Det er ikke privatbilene som utgjør den store forskjellen her, men tyngre kjøretøy og varebiler. Det har vært en markant økning av denne type kjøretøy, fordi transport av gods har økt og dermed også utslippene. Dette er et tydelig tegn på vår velstand, vi forbruker stadig mer og mer – og dette genererer naturlig nok et større behov for transport i inn- og utland.

Småbiler

Når det kommer til småbiler, ser man at utslippene har vært ganske stabile. Vi kjører stadig lenger hvert år, men ny motorteknologi og bruk av elbiler har gjort at tallene har holdt seg stabile og i perioder også sunket.