Hjelp i en kreft situasjon


Kreft er kanskje noe av den vanskeligste sykdommen som finnes. En sak er at det finnes veldig mange varianter av den, men det som gjør den så vanskelig er at man vet ingenting om utfallet. Den som blir rammet kan få behandling og bli frisk, men det kan også skje at den som får behandling ikke tåler behandlingen og blir enda mer syk. Derfor er det ikke bare den som blir syk som det er tungt og hardt og tøft for, men også for mange av de i den nærmeste familien. Heldigvis finnes det i dag mye god medisin til behandling, og det finnes hjelp å få også for de som er i nær familie og omkrets.

Hjelpeorganisasjon

Hjelpeorganisasjon

Det er flere hjelpeorganisasjoner for å hjelpe både de som er direkte rammet av kreften og de som indirekte er rammet. Kreftforeningen er kanskje den største og den som får mest omtale. Men det finnes flere organisasjoner og det finnes flere kanaler som kan hjelpe. Blant annet finnes det mange kreftkoordinatorer rundt omkring i norske fylker og kommuner. Disse kan benyttes gratis av publikum og kan være til stor hjelp i rettledning i mange situasjoner i en vanskelig tid. Kreftforeningen er en av Norges største foreninger som støtter folket med sitt arbeid. Det er basert på medlemskap, hva de klarer å samle inn og gaver for å fungere og kunne gi støtte til prosjekter for videre forskning og utvikling. De jobber for at landet skal bli et foregangsland innen flere ting. Da er det snakk om kreftforebygging og gode pasientforløp. Det jobbes for at enda flere hele tiden skal bli friske igjen etter sykdom, eller i hvert fall få et godt liv og leve lenger selv om de er syke. Så mye hjelp som mulig både til pasienter og til de pårørende til de som er syke. Informasjon er en viktig ting i alle disse sammenhengene som jeg nevnte over her.

Spredning

Kreftforeningen er spredt ut over flere deler av landet med kontorer i åtte forskjellige byer i tillegg til hovedkontoret som ligger i hovedstaden. Dersom du ikke er i nærheten av noen av de ni kontorene, så er de også veldig godt utbredt på sosiale medier og er aktive der. De er aktive på medier som Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter og YouTube. De sender også ut nyhetsbrev med jevne mellomrom. Det er også en blogg hvor både de som jobber for Kreftforeninger skriver, samt at det stadig er andre gjester som er inne og skriver på denne bloggen.

For deg

Jeg er ganske sikker på at dersom du tar kontakt så finner du et eller annet sted du kan være med og både få hjelp og et sted hvor du kan lese deg til mye nyttig info rundt denne foreningen. Jeg personlig har brukt deres sider i mange timer nå i de senere ukene da jeg har havnet i en slik situasjon med kreft i nær familie.

Uansett hvor vanskelig du føler at en slik situasjon er så finnes det noen som er villig til å hjelpe deg så langt som overhodet er mulig.  Det finnes også andre foreninger og organisasjoner som hjelper til rundt dette problemet,