Debatten om klima og miljø – bompenger som virkemiddel


Jeg har som så mange andre engasjert meg i miljø og klimaspørsmål i lengre tid, og kanskje spesielt de siste årene.

Det er ikke noen tvil om at spørsmål knyttet til miljø og klima, virkelig har kommet på dagsorden – dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Men som vi får med oss i nyhetsbildet, så er dette en vanskelig og tung prosess. Hvilke tiltak som må til for å redusere utslippene av klimagasser, er avte det store diskusjonstema. Et godt eksempel på dette her hjemme i Norge, er bruk av bompenger for å redusere biltrafikken i og rundt de store byene.

Alle må bidra

Det at alle må bidra på sin måte, synes jeg er en rettferdig og riktig tankegang og politikk på området. Som jeg nevnte innledningsvis har bompenger blitt innført i en rekke byer, hvor målet er mindre biltrafikk – men det ligger jo også finansiering av en rekke veiprosjekter knyttet til inntektene fra bilistene.

Ikke noen lett oppgave

Jeg velger å isolere fokuset på hovedstaden, men mye av det jeg skriver, tenker og mener om temaet – gjelder så klart alle byer og egentlig hele landet og kloden vår. Det å benytte bompenger som virkemiddel for å redusere eller i visse områder fjerne biltrafikken, er jeg ikke sikker på om er den rette veien å gå. Jeg er enig i at klima og miljø er viktig, men vi må skynde oss langsomt slik at endringene som gjøres er gode og gjennomtenkte.

Ruste opp kollektivtilbudet

Ruste opp kollektivtilbudet

Mye av løsningen ligger nettopp her, nemlig det å ha et godt kollektivtilbud. Man kan ikke forvente at folk parkerer bilen, ene og alene på bakgrunn av flere og dyrere bompengeringer. Jeg tenker at det nesten blir som å tro at folk skal slutte å røyke, ved stadig å legge på prisene. Noen vil alltids gå over fra bil til kollektivt eller sykkel, men målsettingen må jo være en annen enn det.

Billig eller gratis

Ved å ruste opp kollektivtilbudet til og fra byene, og ikke minst inne i selve byen – så vil man kunne få folk til å parkere bilen. Men pris er også viktig, vi må rett og slett ha en gulrot som er stor nok. Det nytter ikke at kollektivtilbudet blir litt rimeligere enn bilbruk, det må bli MYE billigere eller aller helst gratis. Jeg mener at et land som Norge har råd til å gi gratistilbud av denne type tjenester, og det finnes en rekke eksempler fra utlandet hvor dette viser seg å virke.

Trikk, buss og sykkel

I indre by må det satses på trikker og elektrisk drevne busser, og ikke minst bruk av sykkel. Man ser heldigvis en enorm økning i bruk av sykkel, men dette er for de som har en avstand til arbeid som gjøre dette praktisk mulig. Problemet i dag med politikken som føres både sentralt og lokalt, er at folk ikke har et reelt valg. Det er mange som ikke kan velge annet enn bilen, rett og slett for det at annet tilbud ikke finnes eller er for tidkrevende i en hektisk hverdag.