Kategori: Uncategorized

Avgifter i Norge

Jeg har vært inne på det med bompenger som er en slags avgift for å kunne finansiere veier. Her argumenteres det også med at styrking av kollektivtilbudet og utbygging av sykkelnettet er like gode grunner til å betale bompenger. Norge er et land med enormt mange avgifter og jeg tror at dette er noe av…


Miljøforandringenes påvirkning på landbruket

Man ser at miljøforandringene påvirket både vær og landskap, og også jordbruket. Måten vi lever på, hvilke valg vi tar og hvordan vi lever i samfunnet, har påvirkning på miljøet og medmenneskene rundt oss. De som jobber ute i det fri, for eksempel i industri, håndverksfag eller jordbruk, merker klimaforandringene tydeligere, og ser hvordan forurensing,…