Avgifter i Norge

Jeg har vært inne på det med bompenger som er en slags avgift for å kunne finansiere veier. Her argumenteres det også med at styrking av kollektivtilbudet og utbygging av sykkelnettet er like gode grunner til å betale bompenger. Norge er et land med enormt mange avgifter og jeg tror at dette er noe av det som gjør at det er så dyrt å bo der. For meg som bor i Thailand er det helt klart at de som bor i Norge betaler godt for seg uansett hva se skal kjøpe eller tjeneste de skal ha. Begrunnelsene for å ha disse avgiftene er mange, men det virker som om avgiftene avte er der ikke bare for å fylle statskassa, men også for å endre vår måte å leve på. Jeg har ikke plass til å skrive om alle de avgiftene her og grunnene til å ha de, så jeg tar med noen få.

Avgifter på mat og drikke

Når du kjøper noe i Norge legges det en avgift på prisen kjøpmannen har satt. Denne avgiften heter merverdiavgift eller mva og du finner den alltid på kvitteringen du får der du kjøper varer eller tjenester. Denne avgiften er ikke bare for mat og drikke, men i og med at det er dette man bruker mest penger på, regner jeg med at dette er en avgift de fleste betaler mest av. Det du ikke betaler mva på er bøker, aviser, overnatting og kulturelle arrangementer. Videre hadde man før en avgift på sjokolade- og sukkervarer, men denne er fjernet i år. Nordmenn betaler også avgifter for emballasjen varene er pakket inn i og det er litt forskjell på satsene her. Hvis du skal kjøpe deg drikkevarer, enten de er med eller uten alkohol, er prisen pålagt en avgift avhengig av alkoholprosent, så avgiften for alkoholfrie varer er lavest. Dette kan forklare hvorfor mat og drikke er ekstremt dyrt i Norge.

Avgifter knyttet til jobb

Jeg kaller dette for avgifter, selv om de kan hete noe annet, men fra lønnen til en ansatt i Norge trekkes det skatt, avgifter for diverse pensjonsordninger, slik som pensjonsforsikring, uføreforsikring, grunnforsikring og gjerne også fagforeningskontingent. Til slutt sitter man gjerne igjen med betydelig mindre beløp enn det man har i bruttolønn. Hvis man reiser kollektivt til og fra jobb, betaler man en avgift (i billettprisen) for det.

Bilavgifter

Hvis man eier bil er det veldig mange avgifter å betale. Jeg tar med noen av de. Ved bilkjøp har du allerede betalt tollavgift, omregistreringsavgift og kanskje også CO2-avgift. Når du kjøper drivstavf, er det avgift der og i tillegg til mva. I byene må du gjerne betale for parkering, som er en avgift i seg selv i tillegg til mva. Bompenger er nevnt tidligere, men i tillegg så betaler du veiavgift og forsikring på bilen.

Boutgifter

Boutgifter

I forbindelse med å bo betaler du gjerne kommunal avgift, eiendomsskatt og boligforsikring (dersom du eier boligen). Du betaler også NRK-lisensen, som er en avgift for å ha TV i huset. Videre betaler du for TV-programmene, internett, strøm, hvor det og er ilagt avgifter.  Det er mange, mange flere avgifter å komme inn på som gjør det ganske så dyrt å bo i det norske land.