Jeg har vært inne på det med bompenger som er en slags avgift for å kunne finansiere veier. Her argumenteres det også med at styrking av kollektivtilbudet og utbygging av sykkelnettet er like gode grunner til å betale bompenger. Norge er et land med enormt mange avgifter og jeg tror at dette er noe av…