Man ser at miljøforandringene påvirket både vær og landskap, og også jordbruket. Måten vi lever på, hvilke valg vi tar og hvordan vi lever i samfunnet, har påvirkning på miljøet og medmenneskene rundt oss. De som jobber ute i det fri, for eksempel i industri, håndverksfag eller jordbruk, merker klimaforandringene tydeligere, og ser hvordan forurensing,…