Jeg har som så mange andre engasjert meg i miljø og klimaspørsmål i lengre tid, og kanskje spesielt de siste årene….