Jeg har tenkt mye på dette med sykdom og hva det kan gjøre med et menneskes liv. Det kan snu livet totalt opp og ned på meget kort tid….